V BRatislave- Exkurzia na letisku

 

Výlet do Bratislavy:

Exkurzia na letisku

 

„Hurá ideme na výlet!“ Je štvrtok ráno a všetci už netrpezlivo čakajú na príchod nášho autobusu. Každý sa teší, že sa na chvíľu uleje zo školských povinností... no a samozrejme, že uvidí unikátnu výstavbu budovy letiska v Bratislave, ktorá sa dvíha už na tretie podlažie.

Naša cesta začala veľkým tlačením do autobusu, v ktorom aj tak bolo dosť voľných miest. Mnohí sa už tešili na to že uvidia lietadlá aj letušky, ale tiež odhalené konštrukcie nového zázraku, ktorý sa elegantne dvíha do nebies. O stavbe letiskovej haly v dvoch etapách sme sa už predtým dozvedeli na hodinách VSO, hlavne o novej technológii založenia a počiatočných problémoch výstavby.

Po nie dlhej ceste sme prišli na miesto, ktoré nás už čakalo s otvorenou náručou. Privítali nás vodou a kávou a rozprestretými výkresmi na stoloch. Po krátkom predstavení nám JUDr. Zdeněk Schraml začal rozprávať o význame stavby aj celého regiónu ako o budúcom dopravnom centre Európy: „Bratislava má šancu stať sa v budúcnosti stať sa významným strediskom Európskej únie!“ Po obhajobe 3-miliardovej investície letiska, ktoré má zdvojnásobiť kapacitu cestujúcich na 5 miliónov ročne, nás veľmi výrečne oboznámil s technológiou založenia s veľkým problémom podzemnej vody ako aj so samotnou konštrukciou budovy a postupom prác. Stavba rozdelená na dve etapy má celkovú plochu 170 x 70 m, je ukončená výraznou strechou, nesenou     obrovskými elegantnými nosníkmi s prierezom 5x 3-5m. Konštrukcia haly je nesená 99 stĺpmi, veľmi presne ukotvenými v základovej doske. Skeletová stavba je stužená dvomi OB jadrami a je chránená proti podzemnej vode trojitou ochrannou izoláciou a 30 metrov hlbokou obvodovou podzemnou stenou. Po dokončení 1. etapy máji 2010, sa pôvodná hala vedľa nej zdemoluje a bude nasledovať výstavba 2. etapy v úzkom priestore medzi dvoma časťami terminálu letiska. Dodávateľ bude musieť vyriešiť problém skladovania materiálu, náročnej sanácie, založenia a výstavby budovy v stiesnenom priestore a umožniť nerušenú prevádzku v oboch častiach terminálu. Výstavba sa 2. etapy skončí v roku 2012.

Slová hlavného vedúceho boli také pútavé, že všetci spolužiaci z oboch tried boli ticho! Nakoniec sme aj dostali pochvalu, za pozornosť, ktorá by prekvapila každého, kto nás pozná.

No a po teórii býva prax. Po krátkej prestávke sme sa rozdelili na dve skupiny a hor sa pozrieť na stavbu! Najskôr naša skupina s naším riaditeľom Trnkom prišla do starej haly, obzrieť si stavbu z výšky, potom sme už ale zišli priamo na stavenisko. Vybavený prilbou a bezpečnostnými pokynmi sme kráčali v ústrety nového kolosu, ktorý má šancu stať sa stavbou roka na Slovensku. To čo nám predtým hovorili sme mali možnosť vidieť na vlastné oči. Obrovské nosné prvky skeletu budili obdiv, vyzerali ako obrovské kusy skladačky, ktorá držala pokope. V skutočnosti bola stavba veľmi stabilná aj vďaka mnohým statickým výpočtom a technológiám, ktoré však aj urýchľovali výstavbu. Úžasná organizácia stavebných prác smerovala k čo najrýchlejšiemu dokončeniu stavby bez ujmy na kvalite. Na stavbe sme videli konštrukciu viacerých druhov stropov, ukladanie výstuže aj tvrdnutie betónu. Vstúpili sme aj do vnútra, do suterénu, kde nás obklopovali mohutné piliere a stĺpy, prievlaky a prefabrikované stropy do výšky 20 metrov.

Boli sme taký uchvátený, že sme sa zabudli aj pýtať čo nás zaujalo. No aj tak sme odchádzali plný nových poznatkov, zážitkov a novej inšpirácie pre vlastnú tvorbu.  

 

Technické údaje:

Mesto

Bratislava

Vzdialenosť a smer od centra

9 km severovýchodne

Rozloha letiska

477 ha

Vybavovacia plocha

125 000 m2

Terminál

18 826 m2

Nadmorská výška

133 m. n. m. b. p. v.

Počet cestujúcich vybavených v roku 2008

2 218 545

Prevádzková doba

24 hodín

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode