mestá

 

Mesto je sídlo, ktoré má viac ako 2 000 obyvateľov. Od vidieckych obcí sa líši koncentráciou výrobných a nevýrobných aktivít (služieb), výškovou zástavbou, hustotou zaľudnenia, komplexnou vybavenosťou a sociálnymi vzťahmi.

Ak sa určí hranica medzi vidieckymi obcami a mestami 2 000 obyvateľov, tak na Zemi je asi 100 000 sídiel mestského typu. Mesto s viac ako 100 000 obyvateľmi sa nazýva veľkomesto, mesto s vyše 1 miliónom obyvateľov „city“ a mestá s vyše 10 miliónmi obyvateľov sa označujú za „mega-city“.

Metropolou sa nazýva mesto, ku ktorému spáduje určité väčšie zázemie. Je sídlom centrálnych inštitúcií a orgánov. Medzi najznámejšie metropoly patria New YorkLondýnParíž, Tokio či Hong kong.

            New York je jedno z najslávnejších a najväčších miest na svete

 Paríž: mesto umelcov a zaľúbených

Londýn -jedno z prvých miest na svete, ktoré dosiahlo veľkosť 1 milión obyvateľov
 

      Dubai, jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich veľkomiest na svete

 

Klasifikácia miest

Kritériá na vyčleňovanie miest vo svete sú rôzne. Väčšina štátov používa ako kritérium veľkosť obce (počet obyvateľov). Ďalej sa ako kritérium používa administratívna funkcia (DánskoEgypt), štatutárne kritérium, počet domov a bytov (Peru), hustota zaľudnenia (Filipíny, 1 000 obyvateľov/km²).

Čo sa týka veľkostného kritéria, existujú vo svete značné rozdiely. V Nórsku sa za mesto považuje už obec nad 200 obyvateľov, kým napr. v Japonsku obec nad 50 000 obyvateľov. 

 

Zoznam 100 najväčších miest na svete /metropolitné oblasti/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_najväčších_miest

 

 

zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Mesto_(v%C5%A1eobecne)

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode